Solat Di Masjid Yang Ada Kubur Nabi-nabi, Ulama Dan Orang Soleh


Kubur Nabi-nabi dlm Masjid? Bagaimana Sembahyang didalamnya?

1.Adakah hadis-hadis yang Sahih atau Hasan yang menyatakan terdapatnya Kubur Nabi-nabi berada dalam masjid-masjid?.

2. Adakah sah bersembahyang dimasjid yang didalamnya terdapat kubur?.

JAWAB:
Soalan 1:

قبور الأنبيأ –عليهم الصلاة- التى بمسجد الخيف

أخرج البزار فى مسنده( كشف الأستار 1177) والطبرانى فى أكبر معاجمعه
( 12\316, 13525) وهو فى مشيخه ابن طهمان جميعهم من حديث ابراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فى مسجد الخيف قبر سبعين نبيا

Didalam Masjid Khaif (Mina) terdapat 70 Kuburan Para Nabi- alaihimussholatuwassalam.

قال البزار : لا نعلمه عن ابن عمر بأحسن من هذا, تفرد به ابراهيم و عمرعن منصور

قال الحافظ ابن حجر فى (( مختصر زوائد )) رقم 713 (( وهو اسناد صحيح ))

Berkata : AlHafiz Ibnu Hajar dalam Mukhtasar Zawaid no 713 ” Iaitu Isnadnya Sohih”.

و قال الحافظ الهيثمى فى – المجمع- (3\297) رواه البزار: ورجاله ثقات

Berkata al hafiz Al Haisthami dalam “Majma” (2\297) “Telah meriwayatkannya al Bazzar, Dan Rijalnya adalah Thiqaat (kepercayaan) “.

فهذا الاسناد رجاله ثقات , وهو غاية فى الصحة , بل هو صحيح على شرط الشيخين , فلله دَرّ هذين الحافظين الجليلين

Soalan 2.

Jikalau kubur tersebut adalah sebahagian dari Masjid, maka tidak harus.
Tetapi kalau Kubur berada didalam/pinggiran masjid, maka tidak jadi masalah besembahyang disitu. Sah sembahyang . Melainkan jika kubur berada diarah kiblat depan masjid , maka makruh sembahyang dimasjid begitu disisi ulamak mazhab Hanafi. wallahu a’lam.
Terlebih jelas keharusannya , jika kubur hanya berada diruangan yang dikhaskan dengan berdinding yg hanya berada disisi masjid seperti MASJID NABAWI, MASJID DISISI MAKAM IMAM SHAFIE, MASJID DISISI MAKAM KEPALA SAYYDINA HUSIN R.A. DAN SEBAGAINYA. Maka tak ada masalah langsung dan tidak ada kena mengena langsung dengan hadis-hadis yg larang jadikan kuburan tempat sembahan. Wallahu a’lam.

http://pondoktampin.blogspot.com/search/label/FEQAH

Iklan

2 responses to “Solat Di Masjid Yang Ada Kubur Nabi-nabi, Ulama Dan Orang Soleh

 1. Afwan, jawapan anta tidak menepati sunnah, ini jawapan sebenar:

  Telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau
  besabda.

  “Artinya : Allah melaknat kaum yahudi dan kaum nashrani karena mereka
  menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid” [1]

  Dan telah diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwa Ummu Salamah dan
  Ummu Habibah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
  tentang suatu gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah termasuk
  gambar-gambar yang ada di dalamnya, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
  sallam bersabda.

  “Artinya : Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba yang sholih di antara
  mereka meninggal atau seorang laki-laki yang shalih, mereka membangun masjid di
  atas kuburannya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu adalah
  sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah” [2]

  Diriwayatkan oleh Musliam dalam kitab Shahihnya, dari Jundab bin Abdillah
  Al-Bajali, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
  bersabda.

  “Artinya : Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menjadikanku sebagai kekasih
  sebagaimana Ia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku
  (dibolehkan) mengambil kekasih dari antara umatku, tentu aku mejadikan Abu
  Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian
  telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka
  sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan
  sebagai masjid-masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu” [3]

  Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
  ”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menghiasi kuburan dan
  duduk-duduk di atasnya serta membuat bangunan di atasnya” [4]. Hadits-hadits
  shahih ini, dan hadits-hadits lain yang semakna menunjukkan haramnya membuat
  masjid di atas kuburan dan terlaknatnya orang yang melakukannya, serta haramnya
  membuat kubah-kubah dan bangunan di atas kuburan, karena hal itu merupakan
  faktor-fakator kesyirikan dan penyembahan terhadap para penghuninya,
  sebagaimana yang pernah terjadi dahulu dan sekarang. Maka yang wajib atas kaum
  muslimin di mana saja adalah waspada terhadap apa yang telah dilarang oleh
  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, jangan sampai terperdaya oleh
  perbuatan orang lain, karena kebenaran adalah ketika menemukan kesesatan
  seorang mukmin, maka hendaklah menuntunnya, dan kebenaran itu dapat diketahui
  dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, bukan berdasarkan pendapat dan
  perbuatan manusia.

  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kedua sahabatnya tidak dikubur di
  dalam masjid, akan tetapi di kubur di rumah Aisyah, namun ketika perluasan
  masjid pada masa Al-Walid bin Abdul Malik di akhir abad pertama hijriyah, rumah
  tersebut dimasukkan ke dalam masjid (termasuk dalam wilayah perluasan masjid).
  Demikian ini tidak dianggap mengubur di dalam masjid, karena Rasulullah
  Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kedua sahabatnya tidak dipindahkan ke tanah
  masjid, tetapi hanya memasukkan rumah Aisyah, tempat mereka di kubur, ke dalam
  masjid untuk perluasan.

  Jadi hal ini tidak bisa dijadikan alasan oleh siapapun untuk membolehkan
  membuat bangunan di atas kuburan atau membangun masjid di atasnya atau
  menguburkan mayat di dalam masjid, karena adanya hadits-hadits yang melarang
  hal tersebut, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Apa yang dilakukan
  oleh Al-Walid dalam hal ini tidak berarti menyelisihi sunnah yang telah pasti
  dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

  Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk.

  [1]. Disepakati keshahihannya. Al-Bukhari, kitab Al-Jana’iz (1330), Muslim
  kitab Al-Masajid (529)
  [2]. Muttafaq ‘Alaih. Al-Bukhari, kitab Ash-Sholah (434), Muslim, kitab
  Al-Masajid (528)
  [3]. HR Muslim, kitab Al-Masajid (532)
  [4]. HR Muslim, kitab A-Jana’iz (970

  • 1-Pertamanya syukran jazilan saudara, pertamanya saudara tentu lupa tentang adanya hadis dibawah ini, cuba saudara ulaskan sesuaikan mengikut ketepatan “sunnah” saudara,? bukankah terdapat juga masjid yang didalamnya kuburan Nabi-nabi.

   قبور الأنبيأ –عليهم الصلاة- التى بمسجد الخيف

   أخرج البزار فى مسنده( كشف الأستار 1177) والطبرانى فى أكبر معاجمعه
   ( 12\316, 13525) وهو فى مشيخه ابن طهمان جميعهم من حديث ابراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

   فى مسجد الخيف قبر سبعين نبيا

   Didalam Masjid Khaif (Mina) terdapat 70 Kuburan Para Nabi- alaihimussholatuwassalam.

   قال البزار : لا نعلمه عن ابن عمر بأحسن من هذا, تفرد به ابراهيم و عمرعن منصور

   قال الحافظ ابن حجر فى (( مختصر زوائد )) رقم 713 (( وهو اسناد صحيح ))

   Berkata : AlHafiz Ibnu Hajar dalam Mukhtasar Zawaid no 713 ” Iaitu Isnadnya Sohih”.

   و قال الحافظ الهيثمى فى – المجمع- (3\297) رواه البزار: ورجاله ثقات

   Berkata al hafiz Al Haisthami dalam “Majma” (2\297) “Telah meriwayatkannya al Bazzar, Dan Rijalnya adalah Thiqaat (kepercayaan) “.

   فهذا الاسناد رجاله ثقات , وهو غاية فى الصحة , بل هو صحيح على شرط الشيخين , فلله دَرّ هذين الحافظين الجليلين

   2-kemudian cuba bandingkan hadis diatas dengan hadis sahih larangan Rasulallah membina masjid DIATAS KUBUR (sila fahami secara teliti LARANGAN MEMBINA MASJID DI ATAS KUBUR),

   3-kemudian cuba saudara tafakkur sekejap kenapakah masih ada pendapat ulama mazhab dalam masalah ini?
   adakah ulama Fiqh tak jumpa hadis?atau tak alim hadis???dan adakah pendangan anda lebih menepati Sunnah dari pandangan Imam Mazhab??

   4-perkataan saudara , “jawapan anta tidak menepati sunnah”, mengambarkan hanya pendapat saudara sahaja yang benar dan menepati sunnah, saudara juga silap dalam menganalisis jawaban dalam artikel, sebenarnya ianya bukan jawaban peribadi saya, siapalah saya, saya bukan MUJTAHID, melainkan ianya jawaban yang saya NAQAL dari pendapat Ulama Fiqh , sila baca dengan teliti. lainlah saudara seorang yang MUJTAHID yang boleh berijtihad sendiri, saudara ini mungkin solat dengan kaedah sendiri, wuduk dengan kaedah sendiri, kuasai sekurangnya 12 ilmu alat untuk syarat minimun berijtihad.

   5-dan sekiranya saudara seorang Mujtahid misalnya(kerana saudara akui pandangan saudara lebih tepat dengan sunnah), saudara memang MUJTAHID yang tak BERADAB, tak BERAKHLAK dalam berijtihad!!kerana tak menghormati pandangan dan pendapat Mujhahid yang lain, dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah melainkan pada Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Wahhab dan para penganut fahaman mereka itu.

   6-perkataan saudara,”ini jawapan sebenar”, mengambarkan saudara seorang yang angkuh tanpa menilai pendapat alim ulama yang lain dari manakah sandaran pandangan mereka.

   7-CUBA BACA DENGAN TELITI, ada pandangan diatas mengharuskan mendirikan masjid diatas kuburan/makam??ada??
   8-jawaban saudara juga agak keliru…saudara tidak memberikan jawaban diatas pertanyaan orang yang bertanya, tetapi hanya menaqal terjemahan hadis-hadis tanpa teks yang asli, mana mungkin jawaban saudara “jawaban yang menepati sunnah”???, ini menunjukan daya keintelektualan saudara yang dangkal dan cetek, jangan coba memandai-mandai mentafsir hadis akal saudara yang dangkal itu, tafsirlah dengan ilmu alatnya.

   9-Yang TEPATnya saudara bagi jawaban dengan dua pertanyaan ini:

   1.Adakah hadis-hadis yang Sahih atau Hasan yang menyatakan terdapatnya Kubur Nabi-nabi berada dalam masjid-masjid?.

   2. Adakah sah bersembahyang dimasjid yang didalamnya terdapat kubur?.

   10-Kalo saudara benaran MUJTAHID yang bisa jawabanya menepati sunnah silah jawab dengan teliti, jangan lari dari persoalan…..wallahu ‘alam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s