Pelaksanaan Program j-QAF Pendidikan Khas


Dengan segala hormatnya surat Bahagian Pendidikan Khas rujukan KPM.BPKHAS.300-1/1/6 Jld 4 (44) bertarikh 6 Mac 2012 adalah dirujuk.

Sehubungan itu, Yg. Bhg. Datin/ Tuan/ Puan diminta memastikan pelaksanaan Program j-QAF di Program Pendidikan Khas Integrasi berjalan lancar dengan memberi perhatian perkara berikut:

Memastikan guru j-QAF yang masih di dalam latihan di Institut Pendidikan Guru mengejar seperti masa yang diperuntukkan iaitu 18 – 24 waktu seminggu,
Memastikan guru j-QAF melaksanakan sepenuhnya program j-QAF di Pendidikan Khas bersama guru Tambahan Pendidikan Khas di Pendidikan Khas,
Memastikan juga pelaksanaan KSSR Pendidikan Islam dilaksanakan bersama dengan program j-QAF Pendidikan Khas,
Memastikan guru j-QAF melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran mengikut buku panduan yang telah diedarkan,
Memastikan laporan Kaedah Iqra’ dan Amali Solat dihantar pada bulan Jun dan Oktober setiap tahun ke Bahagian Pendidikan Khas, KPM.

Sekian untuk perhatian dan tindakan pihak Yg. Bhg. Datin/ tuan/ puan seterusnya.