SANAD FEQAH SYAFIE


IMG_3851

(Jalur Sheikh Noruddin Al-Banjari Al-Makki)

Mengambil alfaqir yang amat mengharapkan keampunan Tuhan ini daripada Sheikh Muhammad Noruddin Al-Banjari al-Makki di Hayyu Asyir, Madinatul Nasr, Mesir pada tanggal 3/2/2004 Masihi di Majlis Tafaqquh Fi Dien Sheikh. Berkata Sheikh bahwa beliau mengambil ijazah feqah Syafie ini dari ramai Ulama dan Sheikh Sheikh yang besar dan ini adalah sanad beliau dari setengah daripada mereka secara bersambung kepada Imam Syafie RA, kemudian seterusnya bersambung kepada Rasulullah SAW, dan termasuk dalam sanad ini ialah sanad bagi kitab Tuhfatul Muhtaj bagi orang yang amat Faqeh Ibnu Hajar Al-Haitami dan sekalian karyanya dan demikian juga karya-karya Sheikh Zakaria Al-Ansari, dan sekalian karya Imam Nawawi RA anhum.(ijazah termasuk karya-karya Sheikh-Sheikh yang tersebut dalam salasilah sanad)

Hamba telah mengambil ijazah sanad ini dari;

1)       Al-Allamah Sheikh Muhammad Noruddin Al-Banjari al-Makki beliau mengambil dari

2)       Al-Allamah Sheikh Ismail Utsman Zein Al-Yamani Al-Makki dari

3)       Al-Allamah Sayyid Muhammad Bin Yahya Dom Al-Ahdal dari

4)       Al-Allamah Sayyid Muhammad Bin Abdil Rahman Al-Ahdal dari

5)       Al-Allamah Mufti Syafie As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki dari

6)       Al-Allamah Sheikh Abdullah Bin Hijazi As-Syarqawi dari

7)       Al-Allamah Al-Ustaz Muhammad Bin Salim Al-Hanafi dari

8)       Al-Allamah As-Syihab Ahmad Al-Khalifi dari

9)        Al-Allamah As-Syihab Ahmad Bin Abdul Latif Al-Basybisyi dari

10)   Al-Allamah Ali Bin Isa Al-Halabi dari

11)    Al-Allamah Ali Az-Zabadi dari

12)   Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ahmad Bin Hajar Al-Haitami (Tuan punya kitab Tuhfah) dan Shaikh Syamsudin Muhammad Bin Ahmad Al-Ramli dan Sheikh Al-Khatib Muhammad Al-Syarbini, dan ke tiga-tiga ini mengambil dari

13)   Al-Allamah Sheikh Zakaria Al-Ansori As-Sunaiki Al-Qahiri dari

14)    Al-Allamah Al-Hafiz Ahmad Bin Hajar Al-Asqalani dari

15)    Al-Allamah Ahmad Bin Abdul Rahim Iraqi dari ayahnya

16)   Al-Allamah  Al-Hafiz Abdul Rahim Al-Masyhur Bil Iraqi- dari

17)   Al-Allamah As-Siraj Umar Bin Ruslan A-Bulqini dari

18)   Al-Allamah Alauddin Bin Al-Athor dari

19)   Al-Allamah Muharrir Al-Mazhab  Abi Zakaria Yahya bin Syarif An- Nawawi  dari

20)   Al-Allamah Imam Abu hafshin Umar Bin As ‘ad Al-Arbili dari

21) Al-Allamah Ustman Bin Abdul Rahman Al-Ma’ruf bil Ibni Sholah dari

22)   Al-Allamah Abdul Rahman Bin Ustman  yang dikenali dengan gelar Sholah dari

23)   Al-Allamah Abdullah Bin Muhammad  As-Syahir bi Ibni Abi ‘Ashrun dari

24)   Al-Allamah Abi Ali Al-Faruqi dari

25)   Al-Allamah Abi Ishak As-Syairozi iaitu tuan punya kitab At-Tanbih dari

26)   Al-Allamah Abi Thoyyib Thohir Bin Abdullah At-Thobari dari

27)   Al-Allamah Abi Al-Hasan Muhammad Bin Ali Al-Masarjisi dari

28)   Al-Allamah Abi Ishak Ibrahim Al-Marwazi dari

29)   Al-Allamah Abi Al-‘Abbas Ahmad Bin Umar Bin Sarij dari

30)   Al-Allamah Abi Al-Qasim Ustman Bin Basyar Al-Anmati dari

31)   Al-Allamah Abi Ibrahim Ismail Bin Yahya Al-Muzani, dan beliau mengambil dari

Sohibul Mazhab Abi Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafie RA (Imam Syafie)  dan beliau mengambil dari Imam Malik RA, dan Beliau Mengambil dari Imam Nafi’ RA, dan beliau pula mengambil dari Ibnu Umar , manakala Ibnu Umar pula mengambil secara lansung dari Rasulullah SAW Pembendaharaan sekalian Ilmu.

Sekian dari Al-Faqir yang Dhoif ini

Mohammad Bin Omar Al-Kelantani S.Th.I,

Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.

14/06/2012 Masihi.

Mengenai Diriku


gambar

“Wahai Tuhan Yang Membaikkan Rupa Parasku, Baikkan Olehmu Akhlak Dan Budi Pekertiku”

A) IDENTITAS PRIBADI
Nama : Mohammad Bin Omar Bin Muda Bin Mad Diah Bin Raja Usman Bin Raja
Ali@Tuanku Nik Diah Raja Legeh III Ibni Tuan Long Nik Raja Legeh II Ibni Tuan Long Deraman Raja Legeh I Ibni Tuan Long Senik Datu Pujut Ibni Raja Wan Daim Al-Fathoni Datu Pangkalan@ Raja Champa Ibni Wan Nik Ibni Nik Ali@Faqeh Ali Al Malbari Ibni Dato Nik Mustofa@ Sultan Abdul Hamid Shah Raja Champa Ibni Syarif Wan Abu Muzaffar Waliyullah Saudara Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Ibni Syarif Wan Bo Tri Tri@Wan Abdullah Umdatuddin@Maulana Hud Raja Champa Ibni Ali Nurul Alam @Maulana Malik Israel Pateh Majapahit Barat ( Kelantan -Patani) Ibni Sayyid Husein Jamaluddin Jamadil Kubra@Sunan Agung Ibni Ahmad Shah Jalal Amir Malbari Ibni Abdullah Azmatkhan Ibni Sayyid Abdul Malik Al Azmatkhan @Al Muhajir ila Hind Ibni Alwi Ammu Faqeh Ibni Muhammad Shohib Mirbath.

…………

Pendidikan Tinggi ;

Calon Phd UPSI , mula September 2020.

Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan , konvo Nov 2019, Sarjana Pendidikan- Pendidikan Islam. (MA Edu).

Institut Pendidikan Guru Malaysia , Kampus Batu Lintang, Kuching, 2013, (3.74)


Universiti : Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara atau dalam Bahasa Arabnya
Al-Jamiat Al-Hukumah Al-Islamiah Sumatrah As-Syimaliah, Medan Indonesia, nama barunya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU).
Kelulusan : Ijazah Sarjana Theologi Islam(S1/Sarjana Muda),
(S.Th.I,Kepujian Dua Tinggi/ Indeks Prestasi : 3.62)
Tarikh Tamat : Mei 2009
Tarikh Konvo/Wisuda :Mei 2009
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin / Tafsir Hadis
Tempat/ Tanggal Lahir : Tumpat, Kelantan / 17 April 1978
Warganegara : Malaysia
Suku Bangsa : Melayu Kelantan-Patani
Alamat di Malaysia : Hadapan Klinik Desa, Kampong Bendang Kerian
16200 Tumpat, Kelantan, Malaysia.
Alamat di Indonesia : Jl Pimpinan Gg. Agama No 4, Medan Perjuangan.

Alamat Semasa: Taman Desa Ilmu Samarahan Sarawak Malaysia
Pekerjaan : Guru Pendidikan Islam j-QAF Pendidikan Khas, SK Dato Mohd Musa Samarahan, Islamic Blogger,Jurulatih Seni Silat Melayu
Status Perkahwinan : Berkahwin
Nama Isteri : Nur Fazriena Bt Razaly
Pekerjaan : Guru J-Qaf, Sek.Ren.Kg. Rangawan Haji Putin,Sadong Jaya,
Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.
Anak : Satu Putra , satu Putri
Nama :Mohd Syarif Hidayatullah

Nama : Salsabila Hana

B) IDENTITAS ORANG TUA
Nama Ayah : Omar Bin Muda
Pekerjaan : Almarhum
Agama/Suku Bangsa : Islam/ Melayu Patani-Champa.
Nama Ibu : Nik Zaharah Salleh
Pekerjaan : Tiada
Agama/Suku Bangsa : Islam/ Melayu Kelantan-Patani

C) Jenjang Pendidikan
1. Sek. Rendah Kebangsaan Berangan : Tahun 1986
2. Sek. Menengah Agama Tumpat : Tahun 1991
3. Madrasah Ad-Diniyyah Al-Bakriyyah
(Pondok Pasentren Pasir Tumbuh) Kelantan : Tahun 1993- 1997(Pengajian Islam Turast).
4. Pusat Pengajian Pondok, Yayasan Islam Kelantan, Kelantan (PPP-YIK) : Tahun 1998- 07/2002 (Pengajian Islam dan Bahasa Arab kemudian tukar ke Qism Usuluddin Tafsir).

5.Pondok Irfan Islamiyah, Baba Mat dan Baba Man, Alor Tar Tumpat Kelantan.(hari minggu)(Usuludin Akidah Falsafah, Tasauf).

6. Pondok Berangan Tumpat( hari minggu) dengan Baba Mohammad Bin Ali Al Makki (Feqah dan Tasauf)

7.Masjid Kampung Bendang Kerian Tumpat, bertallaqi Musyafahah Qiraat Sab”ah dengan Tuan Imam Tua Baba Ramli Bin Husin Al Qurra’ Al Makki (hari Minggu) (ilmu Qiraat Quran)

8.Surau Tuan Guru Haji Ab Hamid Gunong kitab Hikam Athoillah Assekandari.

9.Pondok Bukit Abal P Putih, (Zikir Halaqot).

10.Kolej Ihsaniah Penang (MANHAL) : Tahun 2002- 2006 (Usuluddin)

11.Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 2007-2009 (Usuluddin -Tafsir Hadis).

12. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Batu Lintang ,Kuching , Sarawak 2012-2013.(Diploma Pendidikan Lepas Ijazah KPLI , bidang Pendidikan Islam Pendidikan Khas).

12. Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan, sedang ikuti program Sarjana Pendidikan UKM ambilan 2016-2017, tamat konvo November 2019.

13.Calon Phd UPSI, mula September 2020.

D) Pengalaman Organisasi
1. Anggota Pasukan Simpanan Tentera Darat,
Rejemen 506, Askar Wataniah Malaysia : Tahun 2000-03
2. Jurulatih Persatuan Seni Silat Tongkat
Sri Langkasuka Malaysia : Tahun 2001
3. Gurulatih Seni Silat Buah Pukul 7 Hari
Kelantan (Murid Pakdo Umar Telong) :Tahun 2000
4. Exco Keamanan Persatuan Persaudaraan
Islam Tumpat : Tahun 1999
4. Exco Dakwah Persatuan Mahasiswa Malaysia
(PMM) IAIN SUMUT : Tahun 2007-2008

GURU-GURU
1. Para Ustaz dan Ustazah di Sek.Men. Agama Tumpat (sekarang Maahad Muhamadi Tumpat) dan Madrasah Bustanul Arifin Berangan (Sekarang Maahad Tahfiz dan Sains)90-91.
2.Para Ustaz dan Ustazah di Madrasah Dinniah Bakriah (Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baharu Kelantan) , terutama Tuan Guru Hj. Hasyim Kedah, Almarhum Tuan Guru Ustaz Hj.Atiqullah Yaakob, Ustaz Hj.Rahim, Tuan Guru Mohammad Tendong, Al-Alim Ustaz Salleh, Ustaz Hj.Abdul Halim, Ustaz Bakar.

3. Almarhum Al-Alim Baba Ahmad Tanjung Al-Fathoni yang dengan beliau terbuka ilmu Tauhid dan Maqulat 10 serta kefahaman cara mengajar, dan Al-Alim Tuan Guru Hj.Abdurahman Keranji yang keduanya merupakan pimpinan Pondok Al-Irfan Islamiah Tumpat, doa untuk Baba Me yang kini sudah balik dari tahanan Kapir Siam setelah hampir 20 tahun di tahan dalam penjara Siam..semoga Baba dapat mrnguruskan pondok Irfan supaya jadi terkenal dan memberi banyak manfaat buat semua umat Islam.

4. Para Guru di Pusat Pengajian Pondok YIK, Kandis, Bachok, terutama Al-Allamah Sheikh Wazir bin Che Awang Al-Makki Al-Bakistani, mantan Sheikh Pondok, Almarhum Tuan Guru Ustaz Hj. Zakaria Beris Kubur Besar, Almarhum Tuan Guru Hj.Hasan Mentuan, Tuan Guru Ustaz Ariffin Awang, Tuan Guru Almarhum Hj. Yusof Slow Machang, Tan Guru Hj.Haron, Ustaz Halim, Ustaz Qamalulail, Ustaz Idris Melawi, Ustaz Me Borang, Us Mad Jihad, Ustaz Me Pakistan, Ustaz Mazlan Adam, Cikgu Zaid dan Cikgu Sukiman.

5. Allamah Sheikh Nuruddin Al-Banjari, semoga apa yang didapati selama bertafaquh dengan beliau selama 3 bulan kan jadi bekalan sepanjang hayat dalam mempertahankan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN -SU Medan Indonesia. terutama Bapak Prof.Dr. Ramli Ab.Wahid, mantan Dekan Fakultas, Prof. Dr.Hasan Bakti Nasution, pembimbing penulis yang membimbing penulisan ilmiah yang berjudul konsep Tafakkur DalaM Tafsir Al-Kabir karya Imam Ar-Razi, Ibu Dra.Dahlia Lubis, Penolong RektorII yang banyak membantu masalah anak-anak Malaysia.

GURU QUR’AN
1-Mak Jenab- merupakan bekas isteri pertama ayahanda penulis, merangkap ibu tiri, guru Qur’an pertama.
2.Abe Awe Besut, Pondok Pasir Tumbuh.
3.Abe Sof anak Tok Guru Hj Ahmad Pulau Pisang Kedah.
4.Pak Chu
5.Hj Aziz Salleh(Abe Mek)
6.Ustaz Hj.Ramli Alqurra’, Imam Masjid Bendang Kerian Tumpat(Qiraat Nafi’Almadani dengan riwayat Warasy dan Qalun serta tajwid keduanya).
7.Ustaz Azhar dan Lokman KIAS (bidang Tarannum(bayyati dan hijaz),Qiraat Ibnul Kasir (riwayat susiy dan durry), Qiraat Abu Amr serta ilmu resam ustmani.

GURU-GURU SILAT
1.Pak Ngah Samad Pendekar – Guru silat pertama yang penulis menuntut, dengan beliau diperturunkan seni tari Rajawali Merah.
2.Wan Abas- Seni Tari dan Langkah Asas Minangkabau.
3.Pak Cik Pa JKR P. Temesu- Guru Silat Tongkat dan Pedang yang paling penulis sukai dengan sikap mesra beliau, terima kasih atas semua ilmu terutama buah merampas senjata, tempur tutup mata dan baca gerak lawan yang diperturunkan.
4. Abe Pi Golok, Guru Muai Thai Penulis.
5. Sarjen Askar Wataniah penulis yang menurunkan Ilmu Tekwondo TTS.
6. Pak Da Omar Telong – Guru yang juga Ayah angkat penulis, merangkap tukang urut bila sakit betis akibat sparing Muai, beliau telah perturunkan satu Ilmu persilatan unik yang jarang-jarang ditemui di Kelantan yaitu Ilmu Pendekar 7 Malam, bila penulis tanya orang tua-tua, Ilmu itu adalah ilmu yang di kenali Silat 7 hari atau Buah Pukulan Rahsia 7 hari, sungguh bertuah kerana kalau zaman dulu, orang pilihan Tok Guru saja yang dapat rasai “buah” ini, yang mana dia merupakan orang di percayai sebagai pewaris perguruan,syukur!!!.

KEGEMARAN

Membaca Kitab Agama, Baca Qur’an terutama Qiraat Nafi Al-Madani riwayat Warasy dan Qalun, Sifat 20, Seni Silat(seni tari, tangan kosong, senjata pedang dan tongkat),Muai, Seni Lukis, Seni Khat, Seni Debat dan Bahas serta ceramah, Terjemah buku dan kitab arab, memasak, berenang, cari ikan,
pertukangan dll.

CITA-CITA

Insanul Kamil

IKON

Rasulullah dan ulama Ahli Bait

MOTTO

aisy kariman mut syahidan.

BUKU KEGEMARAN
Kitab- Faridah Al-Faraid, Taqribul Ikhwan, (Usuluddin), Hikam Athoillah Al-Iskandari, Bustanul Ariffin, Penawar bagi Hati (Tasauf),Musalli, BughyatulTullab, Wisyah, Sabilal , Iqna’, (Fiqh), Muttamimmah, Al-Jurumiyah, Qatrul Nada,(Nahu),Mafatihul Ghaib, Jalalain, Nasafi(Tafsir),
Majalah-Senibeladiri, Al-Kisah
Novel- Maria, Ayat-ayat cinta.

SANAD PERGURUAN AGAMA JALUR PONDOK PASIR TUMBUH

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الإسلام سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين
سند الفقه الشافعي متصلا بالإمام الشافعي ثم الي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول محمد
إني أخذت الفقه عن عدد من المشايخ الأجلاء
فممن اخذت عنهم
سيخنا ومعلمنا وأستاذنا (1) وان محمد بن وان عثمان
و حاج صالح بن إسمعيل
و حاج أبو بكر بن عثمان
وكلهم عن شيخنا (2) حاج هاشم بن أبى بكر فندوك فسير تومبوه كلنتان
وهو عن شيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفادنى
وأخذت أيضا عن
سيخنا ومعلمنا وأستاذنا (1) حاج هاشم بن أبى بكر فندوك فسير تومبوه كلنتان عن شيخ (2) محمد ياسين بن محمد عيسى الفادنى
وهو عن شيخه (3) الكياهى باقر بن نور الجوكجاوى
والكياهى عبد المحياط بن يعقوب فانجى السيد أرجى
والمعمر الكياهى أحمد بيضاوى بن عبد العزيز الاسمى
والكياهى عبد الوهاب بن حسب الله السرباوى
والشيخ حسن بن عبد الشكور السرباوى
والشيخ علي بن عبد الله البنجري المكى
وهم عن الإمام المحدث الحافظ الفقيه (4) الكياهى محفوظ بن عبد الله الترمسى
وهو عن شيخه العلامة (5) السيد البكرى بن محمد شطا المكى
وهو عن شيخه العلامة (6) السيد أحمد زينى دحلان
وهو عن شيخه العلامة (7) عثمان بن حسن الدمياطى
وهو عن شيخه العلامة (8) عبد الله بن حجازى الشرقاوى
وهو عن شيخه العلامة (9) الأستاذ محمد بن سالم الحفنى
وهو عن شيخه العلامة (10) الشهاب أحمد الخليفى
وهو عن شيخه العلامة (11) أحمد بن عبد اللطيف البشبيشى
وهو عن شيخه العلامة (12) الشمش محمد بن العلاء البابلى
وهو عن شيخه العلامة (13) نور الدين علي الزيادى
وهو عن الإمام الفقيه (14) شمس الدين محمد بن أحمد الرملى الصغير
وشهاب الدين البلقينى
والشهاب أحمد الرملى الكبير
وكلهم عن شيخ الإسلام (15) زكريا الأنصارى
وهو عن شيخه (16) جلال الدين محمد بن أحمد المحلى
والحافظ أحمد بن حجر العسقلاني
وعبد الرحمن بن عمرو بن سلار البلقينى
وكلهم عن الإمام الحافظ الشيخ (17) عبد الرحيم بن الحسين العراقى
وهو عن شيخه العلامة (18) علاء الدين بن العطار
وهو عن شيخه العلامة (19) محرر المذهب يحيى بن شرف النووى
وأخذ النووى عن جماعات وهم (20) أبو إبراهم إسحاق بن أحمد المغربى
وأبو محمد عبد الرحيم بن نوح القدسى
وأبو حفص عمر بن أسعد الأربلى
وسلار بن الأربلى الدمشقى
وأخذ الثلاثة الأولون عن العلامة (21) عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح
وهو عن والده العلامة (22) عبد الرحمن الملقب بالصلاح
وهو عن شيخه العلامة (23) أبى القاسم بن البزرى الجزرى
وهو عن شيخه العلامة (24) أبى الحسن علي بن محمد الكيا الهراسى
وهو عن شيخه العلامة (25) عبد الملك بن عبد الله المعروف بإمام الحرمين
وهو عن شيخه العلامة (26) أبى محمد عبد الله الجوينى
وهو عن شيخه العلامة (27) أبى بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزى
وهو عن شيخه العلامة (28) أبى زيد محمد بن أحمد المروزى
وهو عن شيخه العلامة (29) أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزى
وهو عن شيخه العلامة (30) أبى العباس أحمد ب بن عمربن سريج
وهو عن شيخه العلامة (31) أبى القاسم عثمان بنبشار الأنماطى
وهو عن شيخه العلامة (32) أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى
وهو عن صاحب المذهب أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى
وتفقه الإمام الشافعى على جماعات منهم (33) أبو عبد الله مالك بن أنس
وهوعن (34) نافع
وهوعن(35) ابن عمر
وروي مالك ايضا عن (34) ربيعة
وهو عن (35) أنس
وابن عمر وأنس روا عن (36) النبي صلى الله عليه وسلم
_________________________________
وأخذ الإمام النووى عن سلار بن الأربلى الدمشقى وهو الشيخ الرابع له
وسلار أخذ عن أبى بكر الماهانى
وهو عن أبى القاسم بن البزرى الجزرى بسنده المار آنفا
وأخذ سلار بن الأربلى الدمشقى أيضا عن (21) محمد بن محمد صاحب الشامل
وهو عن (22) عبد الغفار القزوينى صاحب الحاوى
وهو عن (23) أبى القاسم عبد الكريم الرافعى محرر المذهب
وهو عن (24) والده الشيخ محمد بن عبد الكريم القزوينى
وهو عن (25) أبى سعيد محمد بن يحيى النيسابورى
وهو عن (26) حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالى
وهو عن (27) أبى المعالى إمام الحرمين – الي آخر السند المار
————————————————–
وأخذ (1) حاج هاشم بن أبى بكر فندوك فسير تومبوه كلنتان

عن (2) الشيخ المشايخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلى
وهو عن (3) الشيخ محمد علي ابن حسين المالكى
والشيخ عمر بن حمدان المحرسى
والشيخ محمد أحيد البوقرى
والمحقيق وان إسمعيل بن عبد القادر الفطانى الشهير بفأدا
والأولان عن (4) السيد البكرى بن محمد شطا المكى عن (5) السيد أحمد بن زينى دحلان بإسناده السابق
والثالث عن (4) الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوى عن (5) السيد البكرى المتقدم بإسناده السابق
والرابع عن (4) المدقق فأجيك وان داود الفطانى عن (5) السيد البكرى المتقدم
——————————————-
وأخذ (1) وان محمد بن وان عثمان
وحاج صالح بن إسماعيل
وأبو بكر بن عثمان أيضا
عن سيخها ومعلمها وأستاذها (2) حاج مصطف بن أبي بكر
و حاج عبد عزيز بن أبي بكر
و حاج هاشم بن أبي بكر
وهم عن (3) عبد الله طاهر بنوة فايوغ كلنتان
وهو عن (4) الشيخ محمد علي ابن حسين المالكى
والسيخ سعيد اليمنى
والشيخ مختار بن عطارد الجاوى
والأول والثالث عن (5) السيد البكرى بن محمد شطا عن (6) السيد أحمد بن زينى

دحلان الي آخر السند الما ر

Di sini hanya sebahagian sahaja dari sanad pengajian penulis blog yang penulis paparkan , sebahagian besar lagi tidaklah penulis nyatakan secara terperinci, seperti sanad beberapa bidang ilmu yang telah dipelajari dari ramai ulama yang mulia dari perbagai jalur, semoga penyebaran ilmu secara bersanad ini berterusan dengan barokah guru guru dalam salasilah sampai kepada Rasulallah Saw, semoga bermanfaat kepada kita bi darain, dunya wal aakhirah amen…