HARUS MENGUPAH ORANG MEMBACA AL QUR’AN UNTUK SI MATI DAN SAMPAI PAHALA BACAANNYA, DAN HALAL UANG UPAHANNYA.


Gambar
..kata hamba, ni kalam Sheih Zakaria hok sengoti jelas panje, pendek buat apa tak pehe….”dan ada dalam babul ijaroh daripada Fatawa Sheikhul Islam Zakaria Al Ansori perkataan yang bermula nasnya; ditanya akan dia daripada mengupahkan mereka itu yang membaca qur’an bagi orang yang hidup atau orang yang mati dengan wasiat atau nazar atau lain dari keduanya satu khatam adakah sah demikian itu daripada keadaan ditentukan masa atau tempat atau atau tiada ditentukan hingga tertegah demikian itu pada mereka yang berwasiat ia dengan membaca Qur’an kemudian mati ia tenggelam dia laut atau tiada di ketahuai kuburnya?…dan apabila berkata kamu akan yang pertama maka adakah sah mengupahkan membacakan Qur’an dengan menentukan yang tersebut atau tiada?dan apabila selesai orang yang membaca membaca, maka apa rupa barang yang mendoa ia akan dia?adakah berkata ia; hai tuhan jadikanlah akan pahala barang yang hamba baca itu bagi si anu atau seumpama pahalanya, dan adakah menhadiahkan akan dia dahulu bagi sekalian Nabi, dan orang soleh kemudian bagi yang mengupahkan kerannya atau menghadiahkan ia akan dia mula mula baginya kemudian bagi mereka itu?maka menjawab ia (Sheikh Zakaria)dengan bahawasanya dengan mengupah sah ia bagi membaca satu khatam daripada ketiadaan di kadarkan dengan masa, dan sah ia membaca qur’an dengan dikadarkan demikian itu masa samada ada di tentukan tempat atau tiada. sesungguhnya telah menfatwa oleh Al-Qadhi Husain dengan sah mengupah membaca al-Qur’an di atas kubur pada satu masa kerana di kiaskan dengan mengupah bang, dan mengajarkan Al-Qur’an. telah berkata oleh Imam Ar-Rofi e dan bermula yang ada jalan bahwa ditempatkan dia atas jalan yang memberi manfaat atas orang yang di upahkan kerananya ada klanya dengan mendoa mengiringi membaca dan ia kemudia daripadanya terlebih hampir diperkenankan dan lebih memberi berkat, dan ada kalanya dengan menjadikan barang yang hasil daripada pahala daripadanya. dan perkataan yang di pilih seperti yang mengatakan dia oleh Imam An Nawawi SAH mengupah semata mata seperti zahir dari perkataan Al-Qodhi Husain kerana bahawasanya tempat Al-Qur’an itu tempat tempat berkat dan turun rahmat dan bermula ini yang dimaksudkan memberi manfaat ia akan orang yang di upah kerananya, dan dengan sebab demikian itu telah diketahui bahwa tiada perbezaan antara membaca atas kubur atau lainnya dan rupa dengan barang yang mendoa ia dengan dia…اللهم اجعل مثل ثواب ذلك الى اخره hai tuhan, jadikan olehmu kan seumpama pahala yang demikian itu atau hei tuhan jadikan olehmu akan pahala demikian itu bagi si anu anak si anu, kerana bermula maknanya seumpama pahala demikian itu, bandingannya seperti bahwa berwasiat ia bagi zaid dengan bahagian anaknya maka sah ia atas makna seumpama bahagian anaknya, dan jika ada makna atas demikian itu maka HARUS baginya bahwa MENGHADIAHKAN IA AKAN PAHALA demikian itu bagi sekalian Nabi, dan orang yang soleh kemudian bagi yang di upahkan kerananya ialah yang lebih utama kerana barang yang ada keranannya daripada yang menuntut berkat dengan mendahulukan mereka yang di tuntut akan berkatnya dan ia lebih kasih bagi yang mengupah pada gholib maka pengupah pada yang di ambil pada membetuli demikian itu HALAL, kerana barang yang telah menyebut kami akan dia, dan kerana melengkapi HADIS AL BUKHARI ; ”BAHWA YANG LEBIH SEBENAR BARANG YANG MEGAMBIL OLEH KAMU ATASNYA AKAN PENGUPAH KITAB ALLAH TAALA”. yakni Al-Qur’an Wallahu ‘alam intaha.
— bersama As-Sayyid Faez Al ‘Aydrus dan 19 lainnya di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).

Pandangan Syeikh Ali Jum`ah Tentang Hadiah Amalan dan Bacaan Al-Quran bagi Mayat


164261_491356520950991_1020110934_n
Syeikh Ali Jum`ah, seorang ulama besar asal Mesir kelahiran tahun 1952 yang pernah menjabat sebagai Mufti besar negri Mesir. Beliau sempat berguru kepada ulama Makkah asal Padang, Indonesia, Musnid ad-Dunya Syeikh Yasin al-Fadany. Nah bagaimana penjelaan Syeikh Ali Jum`ah tentang hadiah pahala dan bacaan al-quran kepada mayat yang saat ini gencar di vonis sesat oleh kaum wahaby salafi. Ada baiknya kita lihat nash beliau dalam kumpulan fatwa beliau, al-Bayan li ma yasy`ulu al-azhan pada soal ke 65 jilid 1 hal 194 beliau ditanyakan:

س 65: ما حكم قراءة القرأن للميت على القبر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟
الجواب:
أجمع العلماء على ان القراءة على القبر لا تحرم ولا يأثم فاعلها وذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إستحبابها لما روي أنس مرفوعا قال : من دخل المقابر فقرأ فيها – يس – خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات” ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه أوصى اذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها.
اما المالكية فقد ذهبوا ألى كراهة القراءة القراءة علىى القبر ولكن الشيخ الدردير رضي اللع عنه قال: المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة الفرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله”
والخلاف فى هذه المسألة ضعيف ومذهب من استحب قراءة القران وأجازها هو الاقوى حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع وصرحوا بذالك وممن ذكر هذا الاجماع الامام إبن قدامة المقدسى الحنبلى حيث قال :وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذالك إن شاء الله –إلى أن قال – قال بعضهم وإذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدى إليه ثوابه كان الثواب لقارئه ويكون الميت كأنه حاضرها فترجى له الرحمة ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع المسلمين فانهم فى كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. إهــ
وقد نقل الاجماع ايضا الشيخ العثمانى وعبارته فى ذالك : واجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع للميت ويصل إليه ثوابه وقراءة القرآن عند الفبر مستحبة إهــ
ونص العلماء على وصول ثواب القراءة للميت وأخذوا ذالك من جواز الجح عنه ووصول ثوابه إليه لأن الجح يشتمل على الصلاة والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها وما وصل كله وصل بعضه فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت
وعلى ما تقدم فان أغلب العلماء – بل نقل بعضهم الإجماع – على جواز القراءة على الميت كما بينا وأما إهداء الثواب للميت وهل يصل فالجمهور على انه يصل وذهب الشافعية إلى انه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا : اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان, لا إهداء نفس العمل والخلاف يسير ولا ينبغى الاختلاف فى هذه المسألة والله تعالى اعلم واعلم

Pertanyaan ke 65: apakah hukum membaca al-quran bagi mayit atas kubur? Apakah sampai pahalanya kepada mayit?
Jawab:
Para ulama telah ijmak bahwa membaca al-quran diatas kubur tidak haram dan pelakunya tidak berdosa.
Mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali berpendapat disunatkan hal demikian, berdasarkan hadits marfu` riwayat Anas:
Barangsiapa masuk pemakaman kemudian membaca surat Yasin, niscaya Allah ringankan baginya pada hari itu. Dan baginya kebaikan dengan jumlah tersebut. Dan berdasarkan hadits shahih dari Ibnu Umar ra bahwa berliau berwasiat apabila dikuburkan supaya dibacakan disampingnya permulaan surat al-Baqarah dan penutupnya.
Sedangkan ulama Mazhab Maliky mereka berpendapat makruh membaca diatas kubur, tetapi Syeikh ad-Dardir (salah satu ulama besar Mazhab Maliky) berkata: para ulama mutaakhirun berpendapat tidak mengapa dengan membaca al-quran dan zikir serta menjadikan pahalanya kepada mayit, pahala tersebut akan sampai. Insya Allah.
Khilaf pada masalah ini lemah. Pendapat golongan yang menyatakan sunat membaca al-quran dan membolehkannya adalah pendapat yang kuat, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa masalah ini merupakan masalah yang telah disepakati ulama(ijmak) dan mereka menerangkannya secara jelas.
Sebagian ulama yang menyebutkan ijmat tersebut adalah Imam Ibnu Qudamah al-Muqaddisy al-Hanbali beliau berkata:
Qurbah apapun yang dilakasanakan dan dijadikan pahalanya untuk mayit yang muslim atau dihadiahkan pahalanya kepada mayit niscaya pahalanya bisa sampai bagi orang yang membacanya dan adalah mayit seolah ada dihadapan sehingga diharapkan untuk mendapatkan rahmat. Pendapat kami adalah yang telah kami sebutkan. Dan hal ini merupakan kesepakatan kaum muslimin (ijmak) karena umat muslim pada setiap masa dan daerah berhimpun dan membaca al-quran serta menghadiahkan pahalanya kepada mayit tanpa ada orang yang mengingkarinya.
Dan ijmak ini juga di kutip oleh syeikh Usmany. Beliau beliau tetang hal ini: “para ulama telah sepakat bahwa istighfar, doa, shadaqah, haji, memerdekakan budak dapat bermanfaat bagi mayat dan sampai pahalanya kepada mayat dan membaca al-quran di samping kubur di sunatkan.
Para ulama menyebutkan secara terang bahwa sampai pahala bacaan (alquran) bagi mayat. Hal ini mereka pahami dari kebolehan haji untuk mayat dan sampai pahalanya kepada mayat karena dalam haji juga ada shalat dan dalam shalat ada pembacaan al-fatihah dan lainnya, sesuatu yang bisa sampai pahalanya secara keseluruhannya maka sebagiannya juga bisa sampai. Maka pahala bacaan al-quran bisa sampai kepada mayat dengan izin Allah ta`ala terlebih lagi bila pembacanya mendoakan supaya Allah memberikan seperti pahala bacaannya bagi mayat.
Dari penjelasan terdahulu, mayoritas para ulama –bahkan sebagian ulama mengatakan ijmak- berpendapat boleh membaca al-quran sebagaimana telah kami terangkan. Sedangkan masalah menghadiah pahala bagi mayat dan apakah sampai pahalanya maka mayoritas ulama berpendapat sampai pahalanya. Para ulama Mazhab Syafii berpendapat sampai pahalanya sama halnya dengan doa misalnya dengan mengucapkan: “Ya Allah, jadikanlah seperti pahala bacaanku kepada si fulan”, bukan maksudnya menghadiahkan diri amalan. Perbedaan pendapat pada masalah ini hanyalah hal kecil dan tidak sepatutnya diperselisihkan pada masalah ini. Wallahu A`lam.

NUBUWAT RASULULLAH SAW, MENGENAI MUNCULNYA IMAM MAHDI


 

 Gambar

(Sebagian orang yang memiliki ilmu  baik masa dulu maupun sekarang,terpengaruh dengan ketidakjelasan munculnya Imam Mahdi, mereka menikam hadis-hadis yang membahaskan tentang ini, sebahagian lain pula berpandangan bahwa hadis-hadis mahdi ini harus ditakwil)

 

عن عبدالله قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا تذهب الدنيا حتي يملك العرب رجل من أهل بيتي يواتىء اسمه اسمي

 

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Sunannya, Dia Berkata; ‘’Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Qurasyi Al- Kufi menyampaikan kepada kami’’, dia berkata; ‘’ ayahku menyampaikan kepadaku’’ Dia berkata; ‘’Sufyan As-Tsaury menyampaikan kepada kami dari Asyimbin Bahdalah dari Zir dari Abdullah’’ dia berkata; bahwa Rasulullah Saw bersabda ;

”dunia tidak akan lenyap sehingga memiliki bangsa Arab seorang  lelaki dari Ahlu Bait, namanya sama seperti namaku.’’

 

 

ANALISA HADIS

1. Hadis ini diriwayatkan oleh Tarmizi dalam sunannya kitab Al Fitan, 52:bab ‘’man jaa’a fil Mahdi’’(4/505,hadis 2230) , dengan lafaz hadis diatas.

2. riwayat oleh Abu Daud dalam sunannya, ‘’Kitab al Mahdi’’, 1: BAB 4/473 (hadis 4382) dengan lafaz diatas.

3. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam ‘’Mushannaf’’ (15/198, hadis 19493).

 

 

DARJAT HADIS

Hadis ini dengan seluruh sanadnya dikategorikan sebagai ‘’hadis Sohih’’, dan dikategorikan ‘’Sohih’’ oleh Tarmizi dan Ibnu Hibban.

 

BUKTI NUBUWAT

Hadis ini mengandungi penjelasan tentang munculnya seorang lelaki dari kalangan keluarga Nabi SAW (Ahlu Bait). Ia menggengam dunia  dan mengisi dunia dengan keadilan. Lelaki ini dikenal di kalangan Ahlu Sunnah Wal Jamaah sebagai ‘’Al-Mahdi’’sebagaimana yang di jelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman ketika terjadi pertentangan dan terdapat berbagai kelompok dalam diri umat Islam, sehingga kendali pemerintahan politik di pegang oleh beliau, beliaulah yang akan menyatukan umat Islam di bawah satu panji, ketika beliau berkuasa dan memerintah,  muncullah Dajjal dan Nabi Isa AS, banyak lagi hadis yang membahaskan tentang kemunculan Imam Mahdi, sifatnya dan kekuasaannya, antara ialah:

 

a. Dari Ali Karramallahu wajhahu di riwayat secara marfu’, ”seandainya hari kiamat tinggal sehari lagi, maka pasti Allah akan mengirimkan seorang lelaki dari kalangan keluargaku(Ahlu Bait). Dia akan mengisi dunia dengan keadilan seperti dosa yang telah memenuhi dunia.” HR Abu Daud dalam Sunannya (4/474) hadis 4283; hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya(1/99)  dengan sanad yang Hasan.

 

b. Dari Ummul Salamah Ra di riwayatkan secara marfu’ , ” Al-Mahdi dari garis keturunanku dari anak cucu Fatimah.”  HR Abu Daud dalam Sunannya (4/474) hadis 4284; hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunannya(2/1368 hadis 4086).

 

c. Dari Ali Karramallahu wajhahu di riwayat secara marfu’, ”Al-Mahdi dari garis keturunan kami, Ahlu Bait, pada suatu malam Allah menjadikan alam ini menjadi baik. hadis riwayat Ibnu Majah dalam Musnadnya(2/1367 hadis 4085) HR riwayat Ahmad dalam Musnadnya (1/84), Dan Abu Ya’la dalam Musnadnya (1/259 hadis 465).

 

d. Dari Abdullah bin Harist bin Juz’i Az- Zubaidi di riwayatkan secara marfu’, ”umat manusia berangkat dari sebelah daerah Timur, mereka mengikut Al-Mahdi Penguasanya,” HR Ibnu Majah dalam Sunannya(2/1368 hadis 4088), Sanadnya lemah.

 

e. Dari Saad Ra, diriwayatkan secara marfu’, ” al-mahdi berasal dari garis keturunanku, keningnya lebar, hidungnya mancung, Dia mengisi dunia dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dosa dan kezaliman, ia berkuasa selama tujuh tahun.”HR Abu Daud dalam sunannya , (4/475, hadis 4285; HR Ahmad dalam musnadnya(3/17) juga terdapat dalam al Mustadrak(4/557) Hakim dalam al Mustadrak berkata,”hadis ini sohih dengan syarat Muslim, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”, Az Zahabi mengkomentari hadis ini , ”imram ialah seorang perawi yang lemah, dan Imam Muslim tidak mencantumkan nama Imran dalam kitabnya.

 

f. Dari Abu Said Al-Khudri Ra , dia berkata;”kami khawatir setelah Nabi kami tiada , akan berlaku berbagai bidaah, oleh kerana itu kami bertanya kepada Rasulullah Saw;”beliau Saw menjawab;”ditengah-tengah umatku akan hadir Imam Mahdi yang akan hidup selama 5, 7, atau 9”, lalu Ia berkata;”kami

 bertanya 5, 7, 9 itu apa ya Rasulullah?, beliau menjawab”tahun”, beliau bersabda,” suatu hari seorang lelaki menghampiri Imam Mahdi dan berkata, ”wahai Mahdi, berikan saya, berikan saya”, Mahdi menuangkan ke bajunya itu sesuai dengan kemampuannya.”HR Tarmizi dalam Sunannya(4/506, hadis 2222) Imam Tirmizi berkata ”hadis ini dinilai sebagai  hadis hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya(2/1366 , hadis 4083), HR Hakim dalam al Mustadrak (4/558), Hakim berkata sanad hadis ini sohih, namun tidak di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam hal ini Az-Zahabi bersepakat dengan pendapatnya.

Seruan Ahli Sunnah daripada Iraq


Blog Peribadirasulullah

Video ini menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh Syiah Rafidah terhadap Ahlussunnah di Iraq. Pelbagai seksaan sempat diceritakan oleh penelefon. Antaranya, sesiapa yang bernama Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka akan dibunuh serta merta

https://www.facebook.com/Aboomuaz?hc_location=stream

Video ini menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh Syiah Rafidah terhadap Ahlussunnah di Iraq. Pelbagai seksaan sempat diceritakan oleh penelefon. Antaranya, sesiapa yang bernama Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka menjadi mangsa kekejaman Syiah di sana.
begitulah ketaranya dengki Syiah terhadap Sunni.k.g.b sumber link : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2DPtGXpN3_Y

Lihat pos aslinya